Michiel van Veen

Burgemeester Gemert-Bakel

Na 15 jaar bedrijfsleven heeft Michiel van Veen de stap gemaakt naar het politiek-bestuurlijke

vak, eerst als wethouder in Cuijk, daarna als lid van de Tweede Kamer. En vanaf december 2016,

is hij burgemeester van Gemert-Bakel.

‘Dat ondernemerschap totaal andere vaardigheden vereist dan management van een

internationaal opererend bedrijf, heb ik ervaren bij Stork. Het eigenaarschap, de zorgen, maar ook

de vrijheid en het kunnen leven met onzekerheid. Het zien van kansen, het vormen van

netwerken en anderen iets gunnen. De dynamiek van het ondernemerschap is totaal anders. Ik

heb respect voor mensen die passie vinden in het verwezenlijken van hun maatschappelijke

dromen, dat combineren met ondernemen en daarbij nog facturen kunnen sturen ook!Waardering

krijgen vinden we volgens mij allemaal prettig. Als die waardering ook nog eens afkomstig is van

collega ondernemers, dan weet je dat zo’n nominatie en wellicht zelfs een eerste prijs extra

waarde heeft. Vandaar dat ik uitkijk naar het moment waarop een van de genomineerde starters

of al meer gevestigde ondernemer zijn prijs als ondernemer/starter van het jaar in ontvangst

neemt’.