Elies Lemkes

Elies Lemkes-Straver was tot 1 februari jl. algemeen directeur van ZLTO en werkte dagelijks in de wondere wereld van boeren en tuinders. In die functie creëerde ze nieuwe verbindingen met hightech, design, cultuur, zorg, recreatie en natuur. Momenteel vervult ze het lectoraat Duurzaam Produceren aan de HAS Hogeschool.  Bedrijvigheid en ondernemerschap vormt een rode draad in haar leven. Elies is geboren in de havenstad Rotterdam en heeft gewerkt voor de Rijksdienst IJsselmeerpolders en de gemeente Almere. Faam maakte ze in diverse directiefuncties binnen de ontwikkelingsmaatschappij van Brainport regio Eindhoven. In 2011 uitgeroepen tot de slimste regio van de wereld.